Gróf Szapáry Gyula-díjat kapott a COOP Szolnok Zrt.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül „Gróf Szapáry Gyula-díj”-at alapított a város életében gazdasági téren kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként. A díj adományozható azon Szolnok városában kiemelkedő gazdasági tevékenységet végző, példaértékű társadalmi szerepvállalással bíró, a Szolnok városban és agglomerációjában élő munkavállalókat foglalkoztató szolnoki székhelyű vagy telephelyű egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság részére, amely legalább két éve folyamatosan működik Szolnok városában. Egy évben legfeljebb három kitüntetés adományozható. Idén – első alkalommal – a COOP Szolnok Zrt. is megkapta e megtisztelő díjat, melyet Fekete Tibor, vezérigazgató vett át 2018. augusztus 30-án, a „Szolnok Napja” ünnepség alkalmával. 

Gróf Szapáry Gyula (Pest, 1832. november 1. – Abbázia, 1905. január 20.) a főnemesi szapári, muraszombati és szécsiszigeti gróf Szapáry család sarja. Apja, gróf Szapáry József, udvari tanácsos, anyja, báró orci Orczy Anna volt. Már egyetemi évei alatt Heves és Külső-Szolnok vármegye szolgálatában állt, s annak gazdasági egyesületét vezette. Kilencszer volt képviselő, 1867-től vármegyéje főispánja is.

1869-től belügyminiszteri tanácsos, 1870-től a Közlekedési Minisztérium államtitkára. Később pénzügyminiszterként nagy érdemei voltak a magyar államháztartás konszolidációja terén. Vezette a közlekedési tárcát is, majd földművelésügyi miniszter lett. 1890-92 között miniszterelnök volt, 1904-ben pedig a Hitelbank elnökéül választották.

A Szapáryról elnevezett utca jelenleg is Szolnok egyik legrégibb és legjellegzetesebb utcája. Elévülhetetlen a szerepe Szolnok megyeszékhellyé nyilvánításában, a szandaszőlősi térség annak idején Szapáry birtoka volt, és a terület Szolnokhoz csatolásával érte el, hogy városunk legyen a megye székhelye.

Fekete Tibor az átadási ünnepségen jelentette be, hogy a díjat adományozó Szolnok Város Jövője Közalapítvány számára 1.200.000 Ft támogatást nyújt, mint magánszemély, melyből szolnoki általános iskolai diákok egy évi ösztöndíját biztosítja az alapítvány.