1946-1955: Kezdeti „Hangya” lépések

A szövetkezéshez kapcsolódó törekvések egyike az anyagi boldogulás felé mutat, a másik pedig a nemesbült gondolkodást, az önzés fékezését, a közjó és a haza szeretetét hozza magával.” Károlyi Sándor e gondolata 1885-ben íródott. A szövetkezés, szövetkezeti rendszer a második világháború után újra felvetődött, s ekkor kezdtek sorra megalakulni hazánkban a földművesszövetkezetek. A Magyarországot sújtó hatalmas infláció, majd a forint bevezetésének évében, 1946. június 2-án alakult meg a Szolnokhoz tartozó Szandaszőlősön a földművesszövetkezet. Ezt a dátumot tekintjük a COOP Szolnok cégcsoport születésnapjának. 1948-ban Szolnok megyét figyelte az ország, hiszen ősszel Nagykörűben ünnepélyesen vették fel a földművesszövetkezetek egymilliomodik tagját, Gregor Antalnét. A megyénkben ekkor már több, mint 115625 tagja volt a 68 működő földművesszövetkezetnek. Lassan megkezdődtek a falusi vegyesboltok kialakítása, illetve az üzletek szakosítása. 1951-ben alakult meg a szövetkezetek megyei szövetsége a MESZÖV. 1954-ben Szolnokon nyílt meg az ország első szövetkezeti kisgép- és mezőgazdasági szeráru boltja.