GRATULÁLUNK A 2023. ÉVI GYŐZTESEKNEK!

ARCHÍVUM (2023)

COOP ANGYAL a COOP Szolnok cégcsoport pályázati kiírása

A Coop Szolnok cégcsoport pályázatot hirdet “Coop Angyal” címmel a cégcsoport működési területén üzemelő óvodai intézmények/ tagintézmények részére az alábbi pályázati feltételek mellett.

 1. Pályázatot nyújthat be a COOP Szolnok Zrt. és az Eger és Vidéke COOP Zrt. (továbbiakban: cégcsoport) működési területéről, azaz mindazon településről, ahol a cégcsoport boltot működtet, a pályázati kiírás közzétételének időpontjában üzemelő bármely óvodai intézmény, vagy tagintézmény. (Az érintett települések listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.) Pályázni a 600.000 Ft összértéket képviselő díjak valamelyikére lehet, melyet pénzösszeg formájában kapnak meg a nyertes intézmények, tagintézmények. Az adott összeget az intézménybe járó gyermekekre kell fordítani fejlesztő eszközök és/vagy játékok formájában, melyet utólagosan számlával, fotóval kell igazolni. Egy településről több pályázat is fogadható, mely működési formától függően érkezhet egy intézménytől, vagy több tagintézménytől, akár minden, a településen működő tagintézménytől is. Egy intézmény vagy tagintézmény azonban csak egy pályázatot nyújthat be érvényesen, intézmények egyes csoportjai külön-külön érvényesen nem pályázhatnak.Pályázatot nyújthat be a COOP Szolnok Zrt. és az Eger és Vidéke COOP Zrt. (továbbiakban: cégcsoport) működési területéről, azaz mindazon településről, ahol a cégcsoport boltot működtet, a pályázati kiírás közzétételének időpontjában üzemelő bármely óvodai intézmény, vagy tagintézmény. (Az érintett települések listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.) Pályázni a 600.000 Ft összértéket képviselő díjak valamelyikére lehet, melyet pénzösszeg formájában kapnak meg a nyertes intézmények, tagintézmények. Az adott összeget az intézménybe járó gyermekekre kell fordítani fejlesztő eszközök és/vagy játékok formájában, melyet utólagosan számlával, fotóval kell igazolni. Egy településről több pályázat is fogadható, mely működési formától függően érkezhet egy intézménytől, vagy több tagintézménytől, akár minden, a településen működő tagintézménytől is. Egy intézmény vagy tagintézmény azonban csak egy pályázatot nyújthat be érvényesen, intézmények egyes csoportjai külön-külön érvényesen nem pályázhatnak.
 2. A pályázatot az eltérő intézményi létszámokra tekintettel, az esélyegyenlőség jegyében, három kategóriában hirdetjük meg, gyermek létszám alapján az alábbiak szerint: 

  I. “nagy ovi” kategória: létszám:131 fő fölött elnyerhető díj összege: 300.000 Ft
  II. “közepes ovi” kategória: létszám: 71 – 130 fő között elnyerhető díj összege: 200.000 Ft
  III. “kis ovi” kategória: létszám: 0 – 70 fő között elnyerhető díj összege: 100. 000 Ft

  Kategóriánként egy nyertest hirdetünk. 
 3. A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet, a coopszolnok@coopszolnok.hu e-mail címre:

  3.1. A pályamű két részből áll: egy fotó és egy szöveges érvelés. Ezek megléte az érvényesség feltétele.
  3.2.A pályázó olyan fotóval tud pályázni, amelyen az intézmény/ tagintézmény gyermekei (tetszőleges létszámban, de legalább 5 fő részvételével), és legalább egy Coop márkatermék szerepel. A márkaterméknek egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (látszódjon a csomagolása és a Coop logó). Ezen kívül tetszőleges kreatív formában és számban megjeleníthető a Coop arculata, hiszen minden egyedi és kreatív elem növelheti a nyerési esélyeket.
  3.3. Egy intézmény/tagintézmény egy fotóval pályázhat! A fotó maximális mérete 5 MB lehet. Elfogadható formátumok: jpg, png. Több beérkezett pályázat esetén az időrendileg először beérkező és érvényes pályázatot vesszük figyelembe. A később beérkezetteket automatikusan kizárjuk a versenyből. A pályázó a már beküldött pályaművet a pályázati időszakban visszavonhatja, töröltetheti, és ezen időszak alatt választása szerint benyújthat egy újabbat.
  3.4. A fotóval együtt az érvényes pályázathoz a pályázónak meg kell fogalmazni, hogy az adott intézmény/tagintézmény miért érdemli meg az adományt, mi indokolja, hogy ők nyerjék meg a versenyt. Az érvelés minimum 20 és maximum 50 szóból kell, álljon. 
  3.5. Az érvényes pályázat további feltétele, hogy a pályázat benyújtásakor a következő adatokat, információkat a pályázó maradéktalanul csatolja a fotóhoz és az érveléshez: intézmény/tagintézmény neve, címe, csoportok száma, aktuális intézményi gyermeklétszám, fenntartó megnevezése, a pályázó képviseletére jogosult neve, e-mail címe és telefonszáma.
  3.6. A pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a 3.1. – 3.5. pontban foglaltak maradéktalanul teljesülnek.
  3.7. Érvénytelen pályázat esetén a pályázati időszakban, a pályázat kiírója egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Amennyiben a hiánypótlásban foglaltaknak a határidőre nem tesz eleget, akkor automatikusan kizárásra kerül a versenyből. Érvénytelen továbbá az a pályázat, amely nem az 1. pontban meghatározott működési területről érkezik, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott intézményi feltételeknek.
 4. Pályázat időtartama: 2023. október 9 – november 9.
  A pályázat időtartama azt az időszakot jelöli, mely a pályázók előtt nyitva áll a pályázatok 3. pontban leírtak szerinti benyújtására, visszavonására, és az esetleges hiánypótlások teljesítésére.
 5. A pályázat győztesének kiválasztása: A pályázat nyerteseit a pályázat kiírója kizárólag objektív adatok alapján állapítja meg. A pályaművek a pályázat időtartamának lezárását követően, november 13. napján, egyidejűleg feltöltésre kerülnek a COOP Szolnok Zrt. hivatalos Facebook oldalán létrehozott, gyermeklétszám kategórának megfelelő “Coop Angyal kis ovi”, “Coop Angyal közepes ovi” és “Coop Angyal nagy ovi”című galériákba. A galériák a facebook.com/coopszolnok oldalon a fényképek fülön, vagy a hírfolyamban lesznek elérhetők, és minden egyes megosztással növekedhet a megjelenési gyakoriság a közösségi oldal saját algoritmusai szerint. A galériákba feltöltött fotók címében és leírásában szerepel a pályázó megnevezése és az érvelés is.
 6. A pályázatokra érvényesen szavazni kizárólag a Facebook-on, az eredeti bejegyzésnél lehet annak tükrében, hogy melyik pályamű (fotó és érvelés) nyeri el a felhasználó tetszését. Szavazni hangulatjelekkel lehet, és bármely tetszőlegesen választott hangulatjel-szavazat egyenértékű. A pályázatokra bárki tud ilyen módon szavazni, aki rendelkezik Facebook fiókkal. Egy felhasználó tetszőleges számú pályaműre tud szavazni, a közösségi oldal működési elvei szerint egy pályaműre azonban csak egy alkalommal tud szavazni, melyet döntése szerint visszavonhat, és a szavazásra nyitva álló időszakban tetszőlegesen módosíthat.

  A pályázat kiírója nem felel a Facebook esetleges működési zavaraiért, technikai hibáiért, és a közösségi oldal algoritmusainak működéséért. Továbbá nem vizsgálja a hangulatjeleket leadó Facebook profilok valódiságát, a szavazók személyazonosságát; minden leadott szavazatot azonos súllyal bírál el.
 7. Szavazásra nyitva álló időszak: 2023. november 13 – 27. 8.00 óra között.
 8. A pályázat kiírója 2023. november 27. napján 8:00 órakor lezárja a szavazást, és összesíti a szavazatokat. Kategóriánként a legtöbb hangulatjelet kapó pályamű a győztes. Szavazategyenlőség esetén a pályázat kiírója által kijelölt 3 fős sorsolási bizottság jelenlétében egyszerű, kézi sorsolással választják ki a nyertest. A pályázat kiírója 2023. november 27-én 16:00-ig e-mailen keresztül értesíti a győzteseket, és közösségi oldalán (Facebook) közzéteszi a pályázat eredményét.
 9. A díj átadása: A díjat a pályázat kiírója a három kategória nyertesével egyedileg egyeztetett módon és időpontban, lehetőség szerint személyes képviselet útján adja át.
 10. A pályázó intézmények/tagintézmények képviseletében eljáró természetes személyek a pályázat benyújtásával hozzájárulnak, hogy a pályázat kiírója a pályázat benyújtásától a 3.5 pontban megadott adatokat a pályázati célokhoz kapcsolódva kezelje, a beküldött fotókat publikálja, továbbá hozzájárul, hogy a díjátadáson is fotódokumentáció készüljön, melyet mind a pályázó, mind a pályázat kiírója felhasználhat saját kommunikációjában. A pályázó felelőssége, hogy a fotókon szereplő kiskorú természetes személyek törvényes képviselői adatkezelési hozzájárulásával rendelkezzenek, melyek meglétéért a pályázat kiírója nem vállal felelősséget. A továbbiakban jelen pályázatra a COOP Szolnok Zrt. Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak érvényesek, mely elolvasható a http://www.coopszolnok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ internetes címen.
 11. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor módosítsa, visszavonja, továbbá nem kötelezhető és nem köteles arra, hogy a jelen pályázati felhívással kapcsolatban meghozott intézkedéseit, illetve döntéseit megindokolja, azokhoz magyarázatot fűzzön.

  Minden játékoskedvű óvoda pályázatát szeretettel várjuk. Kívánjuk, hogy leljék örömüket a játékban, és minden résztvevőnek sok sikert és jó szórakozást kívánunk!

1. sz. melléklet: Érvényesen az alábbi településen működő óvodák tudnak pályázni (ABC sorrendbe rendezve)

Abádszalók
Abda
Andornaktálya
Bábolna
Balaton
Bana
Békéscsaba
Békésszentandrás
Besenyszög
Bodajk
Bőny
Börcs
Bugyi
Cegléd
Csabacsűd
Csanádapáca
Csorvás
Debrecen
Dunaszeg
Écs
Eger
Egercsehi
Egerszalók
Gádoros
Gönyű
Gyál
Gyömöre
Gyömrő
Gyöngyös
Győr
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Hajdúböszörmény
Hajdúszoboszló
Hatvan
Ikrény
Jászberény
Kajárpéc
Kondoros
Koroncó
Kőtelek
Kunhegyes
Kunszentmárton
Kunsziget
Maklár
Martfű
Mezőörs

Monor
Monorierdő
Nagyigmánd
Nagyiván
Nagykörü
Nagyszénás
Nagyszentjános
Novaj
Nyíregyháza
Nyúl
Orosháza
Ostoros
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Pusztavám
Rábapatona
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Ravazd
Szajol
Szákszend
Szarvas
Szászberek
Székesfehérvár
Székkutas
Szentes
Szilvásvárad
Szolnok
Tényő
Tét
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszajenő
Tiszaroff
Tiszasüly
Tiszaszőlős
Tiszavárkony
Tószeg
Tótkomlós
Újkígyós
Újszász
Vecsés
Verpelét
Zagyvarékas