" "

A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindannak a 510 felajánlónak, akik összesen 2.585.745 Ft összegben a 2021. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták Alapítványunk működését!

COOP Szolnok AlapítványCOOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.
Bankszámlaszám: 10403428-50526880-54851010
Adószám: 19062918-1-16
Nyilvántartási szám: 16-01-0001231
Kapcsolat: alapitvany@coopszolnok.hu

2018. augusztus 10-én megtartotta alakuló ülését a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY. Az alakuló ülésen részt vett Guba Kálmánné a kuratórium elnöke, Kovácsné Nagy Judit és Cseh Mihály a kuratórium tagjai, Fekete Tibor az alapító COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója, Bendóné dr. Dobos Rozália ügyvéd, az alapítvány jogásza és Vágó Vivien.

Az alakuló ülésen Guba Kálmánné a kuratórium elnöke átvette megbízólevelét Fekete Tibortól. Az ülés feladata az alapítvány működéséhez szükséges szabályzat, ügyrend elfogadása, a technikai munkák meghatározása volt.

Az alapítvány célja, hogy:

  • az alapító COOP Szolnok Zrt. és a közvetlen érdekkörébe tartozó cégcsoportja hozzájáruljon a cégcsoportja működési területén lévő bolthálózatban, valamint a központi irodáiban dolgozók, továbbá a cégcsoport tulajdonosi köréhez tartozó személyek megsegítéséhez, ha Ők bármely természeti, egészségügyi, vagy egyéb csapások károsultjai, illetve önhibájukon kívül rászorultak;
  • az alapító COOP Szolnok Zrt. és a közvetlen érdekkörébe tartozó cégcsoportja hozzájáruljon a cégcsoportja működési területén lévő bolthálózatban, valamint a központi irodáiban dolgozók, továbbá a cégcsoport tulajdonosi köréhez tartozó személyek rekreációjához;
  • az alapító COOP Szolnok Zrt. és a közvetlen érdekkörébe tartozó, a cégcsoportja működési területén lévő oktatási intézmények – óvodák, általános-, közép- és felsőfokú iskolák, egyetemek -, művelődési, egészségügyi intézmények, művészeti csoportok, egészségügyi szűrővizsgálatok, sportesemények, a lakosság széles rétegét érintő egyéb települési rendezvények támogatása az alapítvány vagyonából.

Az alapítvány tevékenysége:

  1. A szociális tevékenység keretében bármely természeti, egészségügyi és egyéb csapások károsultjainak, illetve az önhibájukon kívül rászorultak megsegítéséhez az alapítvány vagyonából támogatást nyújt. 
  2. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése keretében e célból mások által szervezett programokat pénzügyileg támogatja, az ilyen programok lebonyolításában részt vesz, 
  3. A COOP Szolnok gazdasági csoport tagjainak tevékenységét az alapítványi célok megvalósítása érdekében koordinálja és részükre információs, szervező szolgáltatásokat nyújt.

Az alapítvány működésének, szolgáltatásinak, azok igénybevételének módja:
Az alapítvány céljai közt szereplő esetekben az alapitvany@coopszolnok.hu e-mail címen lehet a támogatási igényt benyújtani az alapítvány kuratóriumától. A kuratórium az ülésein dönt a támogatás odaítéléséről, melyről írásban értesíti az érintettet, valamint a döntésről szóló kuratóriumi határozatot közzéteszi a honlapon. A kuratórium a beérkezett támogatási kérelmet 30 napon belül elbírálja.

A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY tevékenységét ezen az oldalon is követheti.

COOP alapítvány
COOP Szolnok alapítvány

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

Dokumentumok