GRATULÁLUNK NYERTESEINKNEK!
 1. Tóth Péter, 5000 Szolnok  – nyeremény: 1 db HEINZ gömbgrill
 2. Mező Gáborné, 4079 Debrecen – nyeremény: 1 db HEINZ grillhordó
 3. Szatmári Katalin Adrienn, 2440 Százhalombatta – nyeremény: 1 db 5000 Ft értékű Coop ajándékcsomag

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázz és nyerj!

Készítsd el a legkreatívabb Heinz fotót, és Tiéd lehet a Heinz gömbgrill, a Heinz grillhordó, vagy a Coop ajándékcsomag egyike. Készíts egy képet legalább 2 db Heinz termékeddel. Fotózz egyedül vagy társaságban, otthon vagy út közben, ha úgy tetszik, szerkeszd meg a képet, a lényeg, hogy legyél egyedi, mert a zsűri az eredetiséget fogja értékelni! Egy pályázó egy fotóval nevezhet, melyet a palyazat@coopszolnok.hu címre várunk 2019. június 5 – 30. között. Ne feledd, hogy az érvényes pályázat feltétele a neved, postacímed, e-mail címed és telefonszámod megadása! A zsűri a pályázatokat 2019. július 5-én bírálja el.

Részvételi szabályzat

 1. A pályázat elnevezése: „PÁLYÁZZ ÉS NYERJ!” (a továbbiakban: pályázat)
 2. A Pályázat szervezője: COOP Szolnok Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. (a továbbiakban: Szervező)
 3. A Pályázaton részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). A részvétel nem korlátozott a szervező ügyfeleire, munkavállalóira sem, és nem függ vásárlástól vagy szolgáltatástól.
 4. A Pályázaton részt venni 2019. június 5. 00.00 óra és június 30 24.00 óra között lehet. Ezen időszakon kívül érkezett pályaműveket az elbírálás során nem lehet figyelembe venni.
 5. A Pályázaton való részvétel feltétele és menete: A pályázaton való érvényes részvétel feltétele pályázónként 1 db tetszőleges fotó, a pályázó neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. A fotót és az adatokat kizárólag e-mail útján lehet a Szervező részére eljuttatni. Az erre rendszeresített e-mail cím: palyazat@coopszolnok.hu. A beküldött fotóval kapcsolatos követelmény: legalább 2 db Heinz termék megjelenítése a fotón szín, méret, kompozíció, egyéb fotó-hatás, filter megkötése nélkül. Más által készített (például internetről letöltött) fotókat az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni.
 6. Díjazottak kiválasztása: a Pályázatokat a Szervező által kijelölt 3 tagú bíráló bizottság véleményezi, és választja ki a 3 db díjazott pályaművet. Az elbírálás során csak azon pályázók és pályaművek vehetnek részt, melyek megfelelnek az 5. pontban leírt feltételeknek. Hiányos adatokkal, vagy adatok nélkül érkező, vagy nem olvasható formátumban küldött pályaműveket figyelmen kívül kell hagyni a bírálat során.
 7. Bírálati szempontok: A bírálat során az eredetiséget, ötletességet, kreativitást, egyedi megoldásokat, minőséget, esztétikumot, a Heinz termékek hangsúlyos megjelenítését kell figyelembe venni.
 8. A bíráló bizottság a fenti szempontok szerint 1., 2. és 3., helyezettet választ, akik a 12. pontban meghatározott díjakat kapják meg. A többi pályamű további rangsorolására nem kerül sor.
 9. A bírálatról és a díjazottak kiválasztásáról jegyzőkönyv készül. A bírálat időpontja 2019. július 5., 10:00 óra, helyszíne a Szervező székhelye.
 10. A díjazottak értesítése: A Szervező a kiválasztott 3 díjazottat a bírálatot követő 3 munkanapon belül telefonon és a pályázó által megadott elektronikus címen, írásban értesíti.
 11. A díjak átadása: Szervező biztosítja a lehetőséget, hogy a díjazott a díjat az általa kiválasztott COOP Szolnok Zrt. által üzemeltetett boltban, vagy a Szervező székhelyén átvehesse. A díjak átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A díjazott azonosítása személyazonosító igazolvány és adóazonosító jel felmutatásával történik.
 12. Díjak:
  1 db HEINZ gömbgrill
  1 db HEINZ grillhordó
  1 db 5000 Ft értékű Coop ajándékcsomag
 13. Adatkezelés: A Szervező a Pályázó által önkéntesen megadott adatokat a Szervező Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli, mely elolvasható a http://www.coopszolnok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ A Pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a Szervező a pályázó személyes adatait az adatkezelési szabályzata alapján kezelje.

Pályázó a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Pályázat lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat. A kért adatok:

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Pályamű (fotó)
 • Díjazottak esetében: adóazonosító jel

Az adatok megadása nélkül a Pályázaton való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele a Pályázó hozzájárulása. A Pályázaton való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező promóciós célokra a beküldött pályaműveket elektronikus formában közzé tegye honlapján, közösségi oldalain.

COOP Szolnok Zrt.

Szolnok, 2019. május 28.