NYERD MEG AZ ÉRTÉKES KÖNYVCSOMAGOK EGYIKÉT!

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Tarts velünk egy vidám játéksorozatra március 25 és 27-e között. A játék időtartamában mindennap egy új fejtörővel készülünk Nektek, amelyek kicsit megmozgatja a fantáziátokat. Gyere, játssz velünk mindhárom nap, s ha a szerencse is melléd áll, még egy pompás ajándékot is hozhat Neked a húsvéti nyuszi! A megosztásokat köszönjük, a kommenteket pedig izgatottan várjuk!

A JÁTÉK NEVE, SZERVEZŐJE

Jelen szabályzat a COOP Szolnok Zrt. (székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. a továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/coopszolnok Facebook oldalon (a továbbiakban: Facebook oldal) futó „NYERD MEG AZ ÉRTÉKES KÖNYVCSOMAGOK EGYIKÉT!” promóciós játékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, a Szervező Adatvédelmi Szabályzatát, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA, MENETE

1.                 
Az első játék időtartama: A Játék 2024. március 25. napján 05:00:00-kor kezdődik és ugyanezen napon 18:00:00-ig tart.

A Játék menete: A játékban hozzászólás (komment) írásával és kedveléssel lehet részt venni. Az vesz részt a játékban, aki hozzászólásban reagál a „Melyik útvonalon jut el hozzánk a könyv?” és kommentben be kell írnia a helyes válasz betűjelét. Azok között, akik a Facebook oldalon a 2024. március 25. napján 05:00:00-kor megjelenő Facebook bejegyzés alá beírják/kommentelik a fenti felhívásra a helyes válaszukat, egy 5000 Ft értékű könyvcsomagot sorsolunk ki. A játék során három nyertest sorsolunk ki. A sorsoláson kizárólag azok között a kommentek között sorsolunk, amelyek a játék időtartama alatt érkeztek és a helyes betűjelet írták be kommentben.

A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a kommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. (A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.)

Sorsolás: A sorsolás három tagú sorsolási bizottság jelenlétében, számítógép segítségével, véletlen nyertes generálással történik. A gépi sorsolás alkalmával három tartaléknyertest is kisorsolunk.

A sorsolás időpontja: 2024. március 25. 19:00:00 óra

A Nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertesek nevét Facebook oldalon közzétesszük.

2.                 
A második játék időtartama: A Játék 2024. március 26. napján 05:00:00-kor kezdődik és ugyanezen napon 18:00:00-ig tart.

A Játék menete: A játékban hozzászólás (komment) írásával és kedveléssel lehet részt venni. Az vesz részt a játékban, aki hozzászólásban reagál az „Találd ki a megfejtést! Hogy hívják Kokó testvérét, a krokodilt?” és kommentben be kell írnia a helyes válasz betűjelét. Azok között, akik a Facebook oldalon a 2024. március 26. napján 05:00:00-kor megjelenő Facebook bejegyzés alá beírják/kommentelik a fenti felhívásra a helyes válaszukat, egy 5000 Ft értékű könyvcsomagot sorsolunk ki. A játék során három nyertest sorsolunk ki. A sorsoláson kizárólag azok között a kommentek között sorsolunk, amelyek a játék időtartama alatt érkeztek és a helyes betűjelet írták be kommentben.

A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a kommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. (A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.)

Sorsolás: A sorsolás három tagú sorsolási bizottság jelenlétében, számítógép segítségével, véletlen nyertes generálással történik. A gépi sorsolás alkalmával három tartaléknyertest is kisorsolunk.

A sorsolás időpontja: 2024. március 26. 19:00:00 óra

A Nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertesek nevét Facebook oldalon közzétesszük.

3.                 
A Játék időtartama: A Játék 2024. március 27. napján 05:00:00-kor kezdődik és ugyanezen napon 18:00:00-ig tart.

A Játék menete: A játékban hozzászólás (komment) írásával és kedveléssel lehet részt venni. Az vesz részt a játékban, aki hozzászólásban reagál az „Melyik szó hiányzik a mondókából?” és kommentben be kell írnia a hiányzó szót. Azok között, akik a Facebook oldalon a 2024. március 27. napján 05:00:00-kor megjelenő Facebook bejegyzés alá beírják/kommentelik a fenti felhívásra a helyes válaszukat, egy 5000 Ft értékű könyvcsomagot sorsolunk ki. A játék során három nyertest sorsolunk ki. A sorsoláson kizárólag azok között a kommentek között sorsolunk, amelyek a játék időtartama alatt érkeztek és a helyes szó szerepel a kommentben.

A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a kommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. (A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.)

Sorsolás: A sorsolás három tagú sorsolási bizottság jelenlétében, számítógép segítségével, véletlen nyertes generálással történik. A gépi sorsolás alkalmával három tartaléknyertest is kisorsolunk.

A sorsolás időpontja: 2024. március 27. 19:00:00 óra

A Nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertesek nevét Facebook oldalon közzétesszük.

 1. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK

A Játék során
az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

1. játék: 3 db 5000 Ft értékű ajándékcsomag – az „Melyik útvonalon jut el hozzánk a könyv? – 2024. március 25. napján 05:00:00-kor kezdődik és ugyanezen napon 18:00:00-ig tart.

2. játék: 3 db 5000 Ft értékű ajándékcsomag – „Találd ki a helyes megfejtést! Hogy hívják
Kokó testvérét, a krokodilt?” –
2024. március 26. napján 05:00:00-kor kezdődik és ugyanezen napon 18:00:00-ig tart.

3. játék: 3 db 5000 Ft értékű ajándékcsomag – „Melyik szó hiányzik a mondókából?” – 2024. március 27. napján 05:00:00-kor kezdődik és ugyanezen napon 18:00:00-ig tart.

Tehát a Játékosok között, összesen 9 db 5000 Ft értékű könyvcsomag kerül átadásra a Szalay Könyvek jóvoltából.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Szervező megkeresésére 1 munkanapon
  belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook
  üzenet formájában a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy
  hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre
  tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék
  menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját
  megsérti.

 Nyertesek értesítése

A Nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a
nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertes nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 3 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

 1. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyereményt a Szervező és a Nyertes által közösen meghatározott, COOP Szolnok Zrt. vagy Eger és Vidéke COOP Zrt. üzemeltetésben működő Coop boltban veheti át a nyertes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megállapodás hiányában szabadon meghatározza az átvétel helyszínét. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

A pályázat kiírója nem felel a Facebook esetleges működési zavaraiért, technikai hibáiért, és a közösségi oldal algoritmusainak működéséért. Továbbá nem vizsgálja a hozzászólásokat leadó Facebook profilok valódiságát, a szavazók személyazonosságát; minden leadott szavazatot azonos súllyal bírál el.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor módosítsa, visszavonja, továbbá nem kötelezhető és nem köteles arra, hogy a jelen pályázati felhívással kapcsolatban meghozott intézkedéseit, illetve döntéseit megindokolja, azokhoz magyarázatot fűzzön.

 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A Szervező a Játékos által önkéntesen megadott adatokat a Szervező Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli, mely elolvasható a http://www.coopszolnok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ honlapon. Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.  A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

 1. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A Szervező fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játék esetleges felfüggesztésére a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

COOP Szolnok Zrt.

5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108

Szolnok, 2024. március 24.