NIVEA PROMÓCIÓS JÁTÉK

Részvételi szabályzat

 1. A promóciós játék elnevezése: „NIVEA – Legyen Ön a szerencsés!” (a továbbiakban: Játék)
 2. A Játék szervezője: COOP Szolnok Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. (a továbbiakban: Szervező)
 3. A Játékban résztvevő személyek: A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
 4. A Játék időtartama: A Játék 2018. november 7-től november 30-ig tart. A promóció az adott bolt napi zárásáig tart. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.
 5. A játékban résztvevő boltok: COOP Szolnok Zrt. szuper kategóriájú boltjai
 6. A Játékban résztvevő termékek: A Játékban a Szervező által forgalmazott minden Nivea termék részt vesz.
 7. A promóciós játékban való részvétel feltétele és menete: 999,- Ft érték feletti Nivea termék(ek) vásárlása esetén a fogyasztó a vásárlói blokkjára írja rá nevét, címét, telefonszámát és a feltett kérdésre a válaszát, majd a blokkot dobja be a boltban található Szerencsedobozba. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázatokat, amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.
 8. Sorsolás: A játék olyan tudásalapú promóciós akció, mely zárását követően a sorsolást a bolti dolgozóknak kell elvégezni, ahol minimum 3 főnek jelen kell lenni (boltvezető, boltvezető helyettes + 1 alkalmazott). A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A fenti módszer szerint 3 póthúzást is végre kell hajtani. A sorsolást 2018. december 3. napján 16.00 óráig kell végrehajtani.
 9. A nyertesek értesítése: A Szervező a nyertest telefonon értesíti a sorsolást követő 1 héten belül. Amennyiben a nyertest a megadott telefonszámon nem sikerül elérni – hibás telefonszám esetén, vagy három próbálkozást követően sem sikerül a nyertessel kapcsolatban lépni -, úgy a jegyzőkönyv szerinti sorrendben következő pótnyertes lép a helyébe. A próbálkozást mindaddig folytatni kell, amíg nem talál a Szervező olyan nyertest, aki megfelelt a feltételeknek és a nyereményt is igénybe kívánja venni. Az átadási cselekményekről is jegyzőkönyv készül, melyek a sorsolási bizottság tagjai írnak alá.
 10. A nyeremény átadása: A nyereményt a boltvezető adja át a nyertesnek, előzetes kapcsolatfelvétel után abban az üzletben, ahol a vásárlás és a sorsolás történt. Erről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.
 11. A promóciós játék nyereménye: A promóciós anyagokon meghirdetett 1 db NIVEA ajándékcsomag/részvevő bolt
 12. Adatkezelés: A Szervező a Játékos által önkéntesen megadott adatokat a Szervező Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli, mely elolvasható a http://www.coopszolnok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ A Játékos hozzájárul, hogy a Szervező a pályázó személyes adatait az adatkezelési szabályzata alapján kezelje. Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat. A kért adatok:
 • az Ön azonosítása és elérhetősége (telefonszám, név, cím), valamint
 • a promócióban való részvétel igazolása (vásárlást igazoló blokk).

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Az adatokat a Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték

nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: tel.: 06 56 516-626 vagy e-mail: titkarsag@coopszolnok.hu

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésére.