PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyerd meg a Gigantikus Coop Macit!

Készíts egy közös fotót a Coop Macival a szolnoki „Tiszavidék Áruházban” és “Jólét ABC” -ben, a székesfehérvári, a nagyszénási, a debreceni valamint a maklári Coop üzletünk valamelyikében! Küldd el nekünk a fotót a neveddel és a bolt megjelölésével a Coop Szolnok Facebook oldalán privát üzenetben! Itt találsz meg minket: facebook.com/coopszolnok. A beérkezett képeket feltöltjük a Facebook oldalunkon a COOPMACITISZAVIDÉK, COOPMACIJÓLÉT, COOPMACIDEBRECEN, COOPMACISZÉKESFEHÉRVÁR, COOPMACINAGYSZÉNÁS, COOPMACIMAKLÁR megnevezéssel ellátott galériákba. A győztes fotókat a közönség választja ki. Azok a fotók nyernek, amelyek a legtöbb hangulatjelet kapják. A játék 2024. február 5-től február 13-ig tart. Eredményhirdetés: 2024. február 14-én.

Részvételi szabályzat

 1. A pályázat elnevezése: „Nyerd meg a Gigantikus Coop Macit!” (a továbbiakban: pályázat)
 2. A Pályázat szervezője: COOP Szolnok Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. (a továbbiakban: Szervező)
 3. A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). A pályázat során érvényesen nem pályázhatnak csoportok (1-nél több fő), valamint a pályázatban résztvevő üzletek munkavállalói. A részvétel nem függ vásárlástól vagy szolgáltatástól.
 4. A Pályázaton részt venni 2024. február 5. 00.00 óra és 2024. február 13. 24.00 óra között lehet.  Ezen időszakon kívül érkezett pályaműveket az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni. A pályaművekre hangulatjelekkel szavazni 2024. február 13. 24.00 óráig lehet.
 5. A Pályázaton való részvétel feltétele és menete: A pályázaton való érvényes részvétel feltétele pályázónkként 1 db tetszőleges közös fotó, a 101. számú COOP Szupermarket, a 107. számú COOP Szupermarket, a 152. számú COOP ABC, a 262. számú COOP ABC, a 470. számú COOP Szupermarket, valamint a 626. számú COOP Szupermarket üzletekben kihelyezett macival. Egy pályázó boltonként egy pályaművel nevezhet. A fotót és az adatokat kizárólag a COOP Szolnok Zrt. Facebook oldalán (facebook.com/coopszolnok) privát üzenet útján lehet a Szervező részére eljuttatni.
 6. A győztes fotó: A Szervező a beérkezett fotókat folyamatosan feltölti a COOP Szolnok Facebook oldalán, a 6 bolt pályázatainak létrehozott galériákba. A legtöbb hangulatjelet kapott képek nyernek. A nyertesek boltonként külön-külön kerülnek kihirdetésre.
 7. A díjazott értesítése: A Szervező a győztes kép beküldőjét privát Facebook üzenetben 2024. február 14-én 16:00 óráig értesíti.
 8. A díj átadása: A Szervező a díjat a 101. számú COOP Szupermarket (5000 Szolnok, Baross u. 58.), a 107. számú COOP Szupermarket (5000 Szolnok, Ady E. u. 28.), a 152. számú COOP ABC (3397 Maklár, Egri út 11.) , a 262. számú COOP ABC (8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ltp. 32.) , a 470. számú COOP Szupermarket (5931 Nagyszénás, Béke utca 1.), valamint a 626. számú COOP Szupermarket (4024 Debrecen, Csapó u. 110.) üzletekben adja át nyitvatartási időben, egyeztetett időpontban.
 9. Díj: Minden pályázatban résztvevő üzlet esetében a legtöbb hangulatjelet kapó kép beküldői 1 db macit nyernek.
 10. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor módosítsa, visszavonja, továbbá nem kötelezhető és nem köteles arra, hogy a jelen pályázati felhívással kapcsolatban meghozott intézkedéseit, illetve döntéseit megindokolja, azokhoz magyarázatot fűzzön.
 11. Adatkezelés: A Szervező a Pályázó által önkéntesen megadott adatokat a Szervező Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli, mely elolvasható a http://www.coopszolnok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ A Pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a Szervező a pályázó személyes adatait az adatkezelési szabályzata alapján kezelje.
 12. Szavazategyenlőség esetén a pályázat kiírója által kijelölt 3 fős sorsolási bizottság jelenlétében egyszerű, kézi sorsolással választják ki a nyertest.

Pályázó a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Pályázat lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat. A kért adatok:

 • Név
 • Pályamű (fotó)

Az adatok megadása nélkül a Pályázaton való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele a Pályázó hozzájárulása. A Pályázaton való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

A pályázat kiírója nem felel a Facebook esetleges működési zavaraiért, technikai hibáiért, és a közösségi oldal algoritmusainak működéséért. Továbbá nem vizsgálja a hangulatjeleket leadó Facebook profilok valódiságát, a szavazók személyazonosságát; minden leadott szavazatot azonos súllyal bírál el.

Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező promóciós célokra a beküldött pályaműveket elektronikus formában közzé tegye honlapján, közösségi oldalain.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor módosítsa, visszavonja, továbbá nem kötelezhető és nem köteles arra, hogy a jelen pályázati felhívással kapcsolatban meghozott intézkedéseit, illetve döntéseit megindokolja, azokhoz magyarázatot fűzzön.

COOP Szolnok Zrt.

Szolnok, 2024. február 5.