COOP KARÁCSONY

Vásároljon 2019. november 6 – 30. között alkalmanként, egy összegben legalább 4.000 Ft értékben a COOP Szolnok Zrt. által üzemeltetett Coop Mini, Abc, Szuper üzletekben, és nyerje meg az értékes ajándékok egyikét. A vásárlást igazoló blokkot olvasható névvel, címmel és telefonszámmal ellátva dobja be a boltokban található szerencsedobozba, vagy küldje be a COOP Szolnok Zrt. címére (5008. Szolnok, Krúdy Gy. út 108.), hogy részt vehessen a 2019. december 9-én tartandó nyereménysorsolásunkon. Több blokk, nagyobb esély!

JÁTÉKTERV – RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték elnevezése: „COOP KARÁCSONY” (a továbbiakban: Játék)
 2. A Játék szervezője: COOP Szolnok Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. (a továbbiakban: Szervező)
 3. A Játékban résztvevő személyek: A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
 4. A Játék időtartama: A Játék 2019.11.06-30-ig tart. A Játékban az adott bolt napi zárásáig lehet részt venni. A termékek vásárlásának, azaz a Játékba nevezett blokk dátumának szintén a Játék időtartamán belül kell esnie. Postai úton történő nevezés esetén a blokkok beérkezési határideje 2019. december 03.
 5. A játékban résztvevő boltok: COOP Szolnok Zrt. minden élelmiszert forgalmazó boltja.
 6. A nyereményjátékban való részvétel feltétele és menete: A vásárló alkalmankénti, legalább 4000 Forint végösszegű vásárlását igazoló blokkra írja rá nevét, címét, telefonszámát, majd a blokkot dobja be a boltban található Szerencsedobozba, vagy postai úton küldje meg a Szervező 2. pontban meghatározott címére.
 7. Sorsolás: A nyeremények sorsolása közjegyző és egy – a Szervező által kijelölt – háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében történik hagyományos, kézi sorsolással. A nyereményeket a 12. pontban meghatározott sorrendben sorsolják ki. A Szervező az általa ellátott valamennyi Coop üzletbe kihelyezi a játék időtartamára a lezárt és üres nyereménydobozokat. A játék zárónapját követően a szervező összegyűjti a nyereménydobozokban lévő vásárlási blokkokat és azokat átadja számolatlanul a sorsolási bizottságnak, aki lezárt zsákokban tartja a sorsolás időpontjáig. A sorsolás megkezdésekor a sorsolási bizottság közjegyző jelenlétében bontja fel a vásárlási blokkokat tartalmazó zsákokat és azok tartalmát beleönti egy sorsolásra alkalmas keretbe.
 8. A sorsoláson érvénytelen blokk húzása esetén nyereményenként 10 póthúzás történik. A póthúzást mindaddig folytatni kell, amíg az adott nyereményre érvényes blokk kerül kihúzásra, de egy-egy nyereménynél a póthúzás nem lehet több 10-nél. Érvénytelen az olyan vásárlási blokk, melyen nem éri el a vásárlás értéke a 4.000,- Ft-ot, nem a COOP Szolnok Zrt. által ellátott Coop üzletekben történt a vásárlás, nem a meghirdetett időtartam alatt történt a vásárlás, nem olvasható a pályázó pontos neve, pontos címe és telefonszáma.
 9. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolást 2019. december 09. napján 10:00 órakor bonyolítja le a Szervező 2. pontban meghatározott székhelyén, melyről a közjegyző okiratot készít.
 10. A nyertesek értesítése: A Szervező a nyertest a sorsolást követő 3 munkanapon belül telefonon és postai úton írásban értesíti.
 11. A nyeremény átadása: Szervező biztosítja a lehetőséget, hogy a nyertes a nyereményt a nyertes blokkon szereplő boltban átvehesse. A nyereményt a boltvezető adja át a nyertesnek, előzetes kapcsolatfelvétel után abban az üzletben, ahol a vásárlás történt. Erről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A nyeremények átadása a sorsolást követő 90 napon belül történik meg, átvételi elismervény ellenében. A nyertes azonosítása személyazonosító igazolvány és adóazonosító jel felmutatásával történik.
 12. Nyeremények:
  1. 1 db SRX-XB 01 L bluetooth hangszóró, Bruttó 6.119 Ft
  2. 1 db Berlinger konyhai ajándékcsomag, Bruttó 17.686 Ft
  3. 1 db Essenza EN85.I kapszulás kávéfőző, Bruttó 19.039 Ft
  4. 1 db LEGO 10254 – Karácsonyi vonat, Bruttó 25.890 Ft
  5. 1 db GC7808/40 gőzállomás, Bruttó 29.749 Ft
  6. 1 db NAVON relax robotporszívó, Bruttó 37.399 Ft
  7. 2 db Watch Magic okosóra, Bruttó 101.998 Ft (50.999 Ft/db)
  8. 2 db PS4 500 GB-FortniteVCH 2019, Bruttó 169.998 Ft (84.999 Ft/db)
  9. 2 db HD LED televízió, Bruttó 200.000 Ft (100.000 Ft/db)

Mindösszesen: Bruttó: 607.878 Ft

A nyeremények készpénzre nem válthatók! A nyereményekkel kapcsolatosan a nyertesnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik, minden adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

 1. Adatkezelés: A Szervező a Játékos által önkéntesen megadott adatokat a Szervező Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli, mely elolvasható a http://www.coopszolnok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ A Játékos hozzájárul, hogy a Szervező a pályázó személyes adatait az adatkezelési szabályzata alapján kezelje.

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat. A kért adatok:

 • az Ön azonosítása és elérhetősége (telefonszám, név, cím), valamint
 • a nyereményjátékban való részvétel igazolása (vásárlást igazoló blokk).

A nyeremény átvételénél kért adatok:

 • személyazonosító igazolvány szám és adóazonosító jel

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele a Játékos hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

 1. A Szervező 90 napon belül végelszámolást készít, és megküldi a NAV részére.